Ege Iş Kadınları Derneği (EGİKAD)

Emre Pınar Kılıç

Başkan

İzmir

İsmet Kaptan Mahallesi 1371 Sokak No:2 Kat:2/204 Çankaya Konak/ İZMİR

Hakkımızda

Derneğin amaçları:

a) Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerine bağlı, demokratik ve laik hukuk devleti anlayışı doğrultusunda kadınların iş dünyasındaki var olmalarını sağlamak, statülerini sağlamlaştırmak, ekonomiye katkılarını artırmak amacıyla kadın girişimcilere yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak,

b) Ege Bölgesindeki iş kadınlarının kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak,

c) Ege Bölgesinde çalışan iş kadınlarının bu faaliyetleri ile ilgili olarak karşılaştıkları tüm güçlüklerin aşılması amacıyla gerekli desteği sağlamak,

d) Ege Bölgesinde girişimci olabilecek kadınlara bilgi, tecrübe, eğitim, vb. desteği sağlayarak, iş hayatındaki kadın sayısını artırmak,

e) Kadının iş hayatındaki varlığının ve etkinliğinin arttırılması için yasama organı, diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek,

f) Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler yapmak, projeler oluşturmak,

g) İş kadınlarının ülke ekonomisine katkıları yönünde ulusal ve uluslararası ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak,

h) Ege Bölgesi’nde girişimcilik bilincinin oluşturulması, konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde fon kaynağı sağlayacak projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak,

i) Ege Bölgesindeki iş kadınlarının sektördeki sorunlarının kamuoyuna duyurulması, çözüm yolları önerilmesi konularında resmi ve özel platformlarda girişimlerde bulunmak, etkinlikler düzenlemek,

j) Ege Bölgesinde çalışacak iş kadınlarına, idari, mali ve hukuki konular, bilişim teknolojisi, elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek, belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri diğer üyeleri veya uzmanları aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı fikirleri olan kadın girişimcilere, faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak,

k) Dernek üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırıcı her türlü faaliyette bulunmak,

l) Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla, başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemek, yabancı ülkelerdeki benzer dernekler tarafından düzenlenen seminer, eğitim ve dernek amacı ile uyumlu sair faaliyetlere katılmak üzere temsilci göndermek, temsilcilerini geri çekmek, söz konusu dernek ve kuruluşlara üye olmak.

Daha fazla göster...

Üye Şirketler

MESAJLARIM {{ chatStatus.unReadMessageCount }}
{{ nameShortener(getRoomName(item)) }}
{{ getRoomName(item) }}
{{ item.lastMessage.creationTime | formatDateTr }}
{{ nameShortener(getRoomName(selectedChatRoom)) }}
{{ getRoomName(selectedChatRoom) }}
{{ nameShortener(getMessageName(item)) }}
{{ getMessageName(item) }}
{{ item.creationTime | formatDateTr }}
{{ nameShortener(newChatRoom.toName) }}
{{ newChatRoom.toName }}
DUYURULARIM {{ notificationStatus.unReadNotificationCount }}
{{ item.title }}
{{ item.creationTime | formatDateTr }}
{{ item.message }}