İyi Uygulama Örnekleri

1. Türkiye’de Kadın Girişimciliği

Kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal güçlendirilmeleri sürdürülebilir bir sosyoekonomik kalkınmanın ön koşuludur. Bu ön koşulun gerçekleşebilmesi, farklı seviyelerde önlemleri ve teşvikleri gerektirir. Bu önlem ve teşvikler; güçlü kamu politikalarını, bütüncül yaklaşımları ve uzun dönem planlamaları kapsamalıdır. Kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal güçlendirilmeleri hedeflendiğinde, tüm bu aşamalar gerek yerel gerek ulusal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırma stratejisi ile tasarlanmalıdır. Devamı için Lütfen Tıklayınız..

MESAJLARIM {{ chatStatus.unReadMessageCount }}
{{ nameShortener(getRoomName(item)) }}
{{ getRoomName(item) }}
{{ item.lastMessage.creationTime | formatDateTr }}
{{ nameShortener(getRoomName(selectedChatRoom)) }}
{{ getRoomName(selectedChatRoom) }}
{{ nameShortener(getMessageName(item)) }}
{{ getMessageName(item) }}
{{ item.creationTime | formatDateTr }}
{{ nameShortener(newChatRoom.toName) }}
{{ newChatRoom.toName }}
DUYURULARIM {{ notificationStatus.unReadNotificationCount }}
{{ item.title }}
{{ item.creationTime | formatDateTr }}
{{ item.message }}