2022 Yılı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amacı

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programının amacı; Güney Marmara’da kırsal kesimde üretkenliğin artırılması, tarımda yenilikçiliğin ve ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesidir.

Kimler Başvurabilir? – Destek Tutarı ve Oranları

Asgari destek tutarının 300.000 TL, azami destek tutarının 2 milyon TL olarak belirlendiği programda; kamu kurumları ve sanayi, ziraat, ticaret odaları ve borsaları ile kooperatif ve birlikler programa başvuru yapabilecek.

Başarılı kooperatif ve birlik projeleri azami %90, kamu kurumları ve oda ve borsaların projeleri ise azami %75 oranında desteklenecek.

Programın Öncelikleri

Kırsal alanda üretilen tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması.

Bölgede tarımda yenilikçi teknolojilerin ve yöntemlerin yaygınlaştırılması.

Yenilenebilir enerji kullanımı gibi kaynak verimliliğini artıracak uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Kırsalda faaliyet gösteren üreticilerin örgütlenme kapasitelerinin geliştirilmesi.

İlan edilen destek programı ile tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatifler ve birlikler başta olmak üzere, sektöre doğrudan katkı sağladığına inanılan kurum ve kuruluşlar hedeflenmiş ve kırsal alanda üretilen tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılmasına, bu amaca hitap edecek şekilde yenilikçi teknolojilerin ve yöntemlerin yaygınlaştırılmasına ve kaynak verimliliğine hitap eden yenilenebilir enerji kullanımı gibi faktörlerin değerlendirilmesine yönelik bir kurgu hazırlanmıştır.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi

12 Aralık 2022 / 23:59

Başvurular, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

MESAJLARIM {{ chatStatus.unReadMessageCount }}
{{ nameShortener(getRoomName(item)) }}
{{ getRoomName(item) }}
{{ item.lastMessage.creationTime | formatDateTr }}
{{ nameShortener(getRoomName(selectedChatRoom)) }}
{{ getRoomName(selectedChatRoom) }}
{{ nameShortener(getMessageName(item)) }}
{{ getMessageName(item) }}
{{ item.creationTime | formatDateTr }}
{{ nameShortener(newChatRoom.toName) }}
{{ newChatRoom.toName }}
DUYURULARIM {{ notificationStatus.unReadNotificationCount }}
{{ item.title }}
{{ item.creationTime | formatDateTr }}
{{ item.message }}