Women - Up Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Proje kapsamında uygulama illerindeki gerekli şartları taşıyan 4.000 kadın işveren mali destekten faydalanacaktır. Toplam mali destek tutarı yaklaşık 25 milyon Avro (€)’dur.

Mali desteğe hak kazanan işverenlere verilecek destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin %65’ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadardır. 2022 yılı için bu tutar aylık 5.150 TL’dir. Bir işçinin işverene toplam maliyeti için baz alınan tutar ise asgari ücrettir. Proje uygulama süresince, ortalama 4.000 kadın işverene 20 ay süreyle mali destek verilecektir.

Aylık mali destek ödemesi, aylık yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi, başvuru kriterlerinin devam ettirilmesi ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde; işçinin çalıştırıldığı ayı takip eden ikinci ayın 10’una kadar, işverenin Halkbankası’nda açılmış olan TL hesabına yatırılacaktır (Örneğin 2022 yılı Nisan ayı için işverenlere ödeme 1-10 Haziran 2022 arasında yapılacaktır). Proje kurallarına göre ödemeye hak kazanılabilmesi için, her ay projenin başvuru şartlarını sağlamaya devam edildiğinin, işçinin maaş ve prim ödemelerinin zamanında yapıldığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ödemeler 2 ay geriden yapılmaktadır.

Kadın girişimcilerin 05.03.2012 tarihinden sonra açtığı işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4.000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4.000 kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır. Proje kapsamında; kadın işverenlere ilave istihdam edeceği kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır.

Özetle; proje kapsamında 4000 yeni kadın işçi istihdam eden 4000 işveren kadına finansal destek sağlanacaktır.

Başvuru için: https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayitli-kadin-istihdaminin-desteklenmesi-projesi-women-up-hibe-on-basvurusu-ve-takibi

MESAJLARIM {{ chatStatus.unReadMessageCount }}
{{ nameShortener(getRoomName(item)) }}
{{ getRoomName(item) }}
{{ item.lastMessage.creationTime | formatDateTr }}
{{ nameShortener(getRoomName(selectedChatRoom)) }}
{{ getRoomName(selectedChatRoom) }}
{{ nameShortener(getMessageName(item)) }}
{{ getMessageName(item) }}
{{ item.creationTime | formatDateTr }}
{{ nameShortener(newChatRoom.toName) }}
{{ newChatRoom.toName }}
DUYURULARIM {{ notificationStatus.unReadNotificationCount }}
{{ item.title }}
{{ item.creationTime | formatDateTr }}
{{ item.message }}