Ankara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Ankara Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı ile toplam 10 milyon TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir. 

Referans: TR51/22/SEDEP-İŞ/SEDEP/SEDEP-KAMU

2022 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahipleri KAYS üzerinden başvuru yapacakları program referans numarasını seçerken:

Birinci Önceliğe başvuracak uygun başvuru sahipleri;

- Sosyal İşletme veya Sosyal Fayda Odaklı İşletme olmaları durumunda KAYS üzerinde yer alan TR51/22/SEDEP-İŞ referans numaralı programı;

- Kooperatif veya İktisadi İşletmesi Olan Dernek ve Vakıflar olmaları durumunda TR51/22/SEDEP referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

İkinci Önceliğe başvuracak uygun başvuru sahipleri;

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Mahalli İdareler, Üniversiteler ve Meslek Liseleri TR51/22/SEDEP-KAMU referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.
MESAJLARIM {{ chatStatus.unReadMessageCount }}
{{ nameShortener(getRoomName(item)) }}
{{ getRoomName(item) }}
{{ item.lastMessage.creationTime | formatDateTr }}
{{ nameShortener(getRoomName(selectedChatRoom)) }}
{{ getRoomName(selectedChatRoom) }}
{{ nameShortener(getMessageName(item)) }}
{{ getMessageName(item) }}
{{ item.creationTime | formatDateTr }}
{{ nameShortener(newChatRoom.toName) }}
{{ newChatRoom.toName }}
DUYURULARIM {{ notificationStatus.unReadNotificationCount }}
{{ item.title }}
{{ item.creationTime | formatDateTr }}
{{ item.message }}